Tarieven en privacy verklaring

 Intakegesprek  : 72 euro
Counselling sessie:  72 euro

U kunt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de sessies vanuit uw aanvullende pakket in aanmerking  komen. De sessies worden geheel of gedeeltelijk vergoedt vanuit de alternatieve zorg, of vanuit behandeling overige psychosociale hulpverlening of vanuit counseling afhankelijk van uw zorgverzekering. zie zorgwijzer counseling voor actuele vergoedingen.

Oudergesprek, voortgangsgesprek of eindgesprek :72 euro

Gesprek op school of observatie op school:  72 euro per uur;

 

Kort schriftelijk verslag: 45 euro.

BTW identificatienummer is :NL001836276B61

Talent Compass : Indien alleen de talent Compass ingevuld wordt  zijn de kosten 75 euro voor de Compass, exclusief  2 of 3 sessies om de Compass te bespreken. De Compass is voor basisschoolleerlingen, pubers of volwassenen. Tot 16 jaar wordt de Compass    in de praktijk ingevuld tijdens een sessie.

Vanaf 16 jaar kan de Compass thuis ingevuld worden via een link op de computer die ik u dan toestuur.

Voor meer informatie kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen.

Talent Compass voor of tijdens een heel traject( 5-8 sessies):   80 euro

De kosten van de Compass worden niet vergoedt door de ziektekostenverzekering, de kosten voor de bijbehorende counselingsessies kunnen wel voor vergoeding in aanmerking komen vanuit een aanvullend pakket.zie pagina:  http://www.talentcompass.nl

 

Voor meer informatie kunt u telefonisch of via de mail contact opnemen of

De algemene voorwaarden en de privacyverklaring kunt u op de website inzien bij algemene voorwaarden.

Kinderpraktijk Be Heppie is aangesloten bij beroepsvereniging ABvC en koepelvereniging RBCZ. Hierdoor kunt u voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking  komen vanuit een aanvullend pakket. Vraag zelf bij ziektekostenverzekering na of u voor een vergoeding in aanmerking komt en hoe hoog de vergoeding is. Het valt onder alternatieve geneeswijze of psychosociale hulpverlening of counseling.

Voor een overzicht kunt u op de volgende link kijken: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/counseling
Aan dit overzicht kunnen geen rechten ontleend worden. Raadpleeg uw eigen zorgverzekering om zeker te zijn van uw vergoeding en de hoogte van de vergoeding.

EFT behandeling ( ook voor volwassenen)

ongeveer 1 uur: 68 euro

Stress, spanning en negatieve emoties zoals angst, boosheid en verdriet zijn lichamelijke sensaties die niet tussen je oren, maar in je lijf zitten. Onprettige sensaties in de vorm van spanning, druk of angst die zich niets aantrekken van wat je denkt en vindt. Kalmerende woorden en gedachten hebben meestal weinig invloed op ons emotionele brein. Hiervoor is meestal iets meer nodig. Daarom moeten we iets met en via ons lijf doen, omdat ons emotionele breindeel meestal niet luistert naar rationele gedachten om te kalmeren.

Ons emotionele brein bepaalt of wij angst en stress voelen. Neurologen hebben gevonden dat ons emotionele breindeel (limbisch systeem) altijd sneller werkt dan ons rationele breindeel (neocortex). Stress, angst en spanning worden meestal veroorzaakt door prikkels van buiten die door dit emotionele centrum als een (mogelijke) bedreiging gezien worden. Hier kunnen we met ons rationele (verstandige) brein nauwelijks tussen komen. En vaak gaan we nog piekeren ook in een poging de stress op te lossen, waardoor de stress meestal juist langer aanhoudt (paradox).

Dus ook al weet je heel goed wat er aan de hand is, toch heb je meestal een fysieke release nodig om de stress uit je lijf te halen. EFT is dan een snelle manier om hulp te bieden de stress, spanning, maar ook lichamelijke klachten en verslaving te laten verdwijnen.

Programma “Ik leer leren”

Het programma “Ik leer leren” bestaat uit 5 sessieswegwijzer-gecertificeerd

In groepsverband (minimaal 4 kinderen): “Ik leer leren” : 5 sessies  van 1,5 uur 150 euro per kind.
Individuele sessies:  68 euro per sessie.

Meer informatie over deze training vindt u op: www.ikleerleren.nl

Lotgenotengroep voor kinderen en jongeren in echtscheidingssituaties of rouwverwerking.

Groep bestaat uit maximaal 6 kinderen of jongeren en minimaal 3 kinderen.
Duur: 7 keer 1,5  tot 2 uur inclusief intakegesprek met ouders en kind.

Kosten: 200 euro per kind

Annulering

Ben je verhinderd? Dit kan gebeuren, graag minimaal 24 uur van tevoren afmelden.
Klik hier voor de algemene voorwaarden.

PRIVACY VERKLARING

– UW PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelende therapeut van uw kind ( en u) een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen van uw kind.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik  doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

UW RECHTEN

In de AVG zijn uw rechten goed beschermd. U heeft recht op

 • inzage,
 • rectificatie,
 • gegevens verwijderen,
 • beperking van verwerking,
 • dataportabiliteit

Indien gewenst geven wij u inzage in de gegevens die wij van u bewaren. Zijn deze gegevens onjuist? Dan heeft u het recht op aanpassing van uw gegevens.

Indien u meent dat wij onterecht gegevens van u bewaren, heeft u in principe het recht deze te laten verwijderen. Hierin zijn wij wel beperkt. Zo moeten wij voldoen aan de WGBO, een wet die van ons vraagt dat wij uw gegevens tenminste 20 jaar bewaren.

Met ‘beperking van verwerking’ wordt bedoeld dat wij uw gegevens niet mogen gebruiken als deze bijvoorbeeld onjuist zijn of u eerder bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking. Dit geldt eveneens als de bewaarde gegevens onrechtmatig zijn bewaard.

Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij uw gegevens aan u ter beschikking stellen als u bijvoorbeeld naar een andere counsellor wilt overstappen.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • uw geboortedatum
 • polisnummer
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of ‘psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

 

Indien gewenst geven wij u inzage in de gegevens die wij van u bewaren. Zijn deze gegevens onjuist? Dan heeft u het recht op aanpassing van uw gegevens.

Indien u meent dat wij onterecht gegevens van u bewaren, heeft u in principe het recht deze te laten verwijderen. Hierin zijn wij wel beperkt. Zo moeten wij voldoen aan de WGBO, een wet die van ons vraagt dat wij uw gegevens tenminste 20 jaar bewaren.

Met ‘beperking van verwerking’ wordt bedoeld dat wij uw gegevens niet mogen gebruiken als deze bijvoorbeeld onjuist zijn of u eerder bezwaar heeft gemaakt tegen verwerking. Dit geldt eveneens als de bewaarde gegevens onrechtmatig zijn bewaard.

Tot slot heeft u het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat wij uw gegevens aan u ter beschikking stellen als u bijvoorbeeld naar een andere counsellor wilt overstappen.