Werkwijze

1. Kennismaken.

Er is een vrijblijvende kennismaking waarin we samen bekijken of ik iets kan betekenen voor uw kind.
Dat kan telefonisch of via mail.

Als u vindt dat u of uw kind bij mij op de juiste plek is, maken we een afspraak voor een intakegesprek en vullen we samen een toestemmingsverklaring en intake formulier in.

2. Intake.

Tijdens het intakegesprek bespreken we samen uitgebreid de reden van aanmelding.
Samen met de ingevulde vragenlijst en uw aanvullende informatie, schets  ik een zo helder mogelijk beeld van de problematiek. Aan het einde van dit gesprek geef ik u een indicatie van mijn werkwijze en benodigde sessies.
Counselling is een kortdurend traject. Gemiddeld duurt een traject   5 tot 8 sessies.  Wanneer er meer of minder sessies nodig zijn, is dit altijd in overleg.

3. Counselling sessies.

De counselling sessies duren een uur.

Bij jongere kinderen is het mogelijk dat  een van de ouders bij de sessie aanwezig is. Op deze manier kunt u thuis verder  werken aan de zaken die we in de sessie hebben aangezet.
De sessies  met een kind worden afgestemd op uw kind, waarbij ik aan de slag ga op dé manier die het beste bij uw kind past ! Ik maak o.a.  gebruik van: Kids’Skills; Rots en water; creatieve werkvormen; rollenspellen, Talent Compass.
Gedurende het traject houd ik contact met u om de groei en voortgang van uw kind te bespreken en indien nodig tips/ adviezen mee te geven. Dit kan na afloop van de sessie zijn maar ook in een voortgangsgesprek.

4. Afronding.

Wanneer u of  uw kind zich weer goed voelt en controle heeft over het probleem, ronden we de sessies af.
Er vindt met de ouder(s) een evaluatiegesprek plaats. Ik geef (eventueel) handvaten mee voor de toekomst.