Registratie

Kinderpraktijk Be Heppie staat bij de kamer van koophandel ingeschreven met nummer 61386928.

Kinderpraktijk Be Heppie is aangesloten bij:

rbcz logo

        

 

Beroepsvereniging ABvC.

(Algemene Beroepsvereniging voor Counselling).
U kunt voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de sessies vanuit uw aanvullende pakket in aanmerking  komen.

De sessies worden geheel of gedeeltelijk vergoedt vanuit de alternatieve zorg.

Be Heppie is aangesloten bij de ABvC(www.abvc.nl )  en de RBCZ (www.rbcz.nl Dit houdt in dat Be Heppie  onder de tucht- en klachtencommissie van deze beroepsvereniging gebonden is aan de ethische code voor Registercounsellor ABvC®in Nederland.(www.scag.nl)   Voor u als cliënt geeft dit de zekerheid van een professionele kundige en discrete begeleiding. Indien u een melding wilt doen van een klacht dan kunt u  een formulier invullen voor de klachtenregistratie. Daarnaast  kunt u bij de tucht- en klachtencommissie  van de beroepsvereniging terecht met klachten.

Kinderpraktijk maakt indien nodig gebruik van de Meldcode huiselijk geweld.

 

Voor meer info, zie www.ABvC.nl

AGB-code

Algemeen GegevensBeheer Zorgverleners (AGB-Zorgverleners) is een register waarin gegevens van zorgverleners in Nederland worden vastgelegd.

 

Vergoedt uw verzekeraar de kosten van counselling niet dan zijn er alternatieven:

 

Aftrekpost voor de inkomstenbelasting.
Onder de noemer Psychosociale hulpverlening/begeleiding kunnen de sessies als aftrekpost bij de inkomstenbelasting opgevoerd worden.

Coulanceregeling zorgverzekeraar.
In sommige gevallen vergoeden zorgverzekeraars op basis van een individuele coulance regeling.

PGB (persoons gebonden budget)

Minimuminkomen.
Indien u een minimum inkomen heeft kunt u een beroep doen op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente.